Hier vind je praktische en online raadpleegbare instrumenten die van nut kunnen zijn voor wie genderbewust te werk wil gaan op de arbeidsmarkt en de werkvloer. De tools zijn gratis en vrij toegankelijk (of via gratis registratie met paswoord). Bij elke tool wordt aangegeven voor welke doelgroep deze geschikt is: voor instellingen, organisaties, werkgevers, werknemers,...  De instrumenten zijn gerangschikt per thema binnen het domein arbeid.  

kwestieslogo Up-to-date achtergrondinfo en informatieve links
over vrouwen en arbeid vind je in de Kwesties:
Arbeid - zorg, arbeidsparticipatie, loonkloof en vrouwen in topfuncties op de RoSa-website.

THEMA'S

 Algemeen: genderbewuste werkomgeving

 Functiebeschrijving /-classificatie /-waardering

 Vrouwen in top-/leidinggevende functies

 • Mabizz
  mabizz
  Het UNIZO-Markant ondernemersnetwerk voor vrouwen: een mix van opleidingen, evenementen, netwerkevents en infosessies. mabizz heeft 9 regionale kernen, elk met zijn eigen aanbod.
  wat: website - netwerk
  voor wie: vrouwelijke ondernemers of vrije beroepen, of met plannen in die richting
  door:Unizo en Markant
 • Artemis 
  artemisCarrièrenetwerk van Markant voor vrouwelijke professionals uit diverse sectoren. Bij artemis ligt de focus op netwerkevenementen en ervaringsuitwisseling met gelijkgestemden. Centraal staat het verhaal van de carrièrebewuste vrouw.
  wat: website- netwerk
  voor wie: vrouwen in kaderfuncties, vrij beroepen of als zelfstandig ondernemer
  door:Markant
 • Vrouw en management:
  vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven - pdf

  vrouwmanagementVoor loopbaanbegeleiding en –planning. Bevat een handleiding voor aandachtspunten en motivatie en een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP). Met een handleiding voor netwerken, een korte handleiding en evaluatie voor een managementopleiding, een leidraad voor mentoren op basis van een mentorproject
  voor jonge vrouwen samen met een aantal praktische voorbeeldformulieren.
  Met leermodules.
  wat:
  handleiding
  voor wie:
    vrouwelijke werknemers, ondernemers en managers, personeelsbeleid,
  werkgevers
  uitgegeven door:
  SEIN Universiteit Hasselt
 • SOFIA
  sofialogoMentor-, netwerk- en opleidingsprogramma voor vrouwen en management in de profit-sector. Doelstelling is het creëren van professionele netwerken van en voor vrouwen. Gedurende het volledige programma zijn vrouwelijke rolmodellen daarbij actief als coach.
  wat: website
  voor wie: vrouwelijke leidinggevenden in de profit-sector
  uitgegeven door:SEIN Universiteit Hasselt
 • Women on board
   womenonboard copyPool van getalenteerde vrouwelijke bestuursleden en mentorship om de toegang van vrouwen tot het bestuur van Belgische ondernemingen te promoten.
  wat:
  online databank
  voor wie: vrouwelijke (kandidaat-) bestuursraadsleden en ondernemingen
  uitgegeven door:Women on board vzw
 • VEGA
  vegaVega wil voor het grote publiek de toegangspoort zijn tot een brede waaier van vrouwelijke deskundigheid die is verzameld in een databank. Vrouwelijke experts kunnen hier hun profiel onder de schijnwerpers te brengen. Voor wie op zoek is naar experts is Vega het repertorium van vrouwelijke expertise.
  wat: online databank
  voor wie: vrouwelijke experten en zij die op zoek zijn naar expertise
  uitgegeven door:Amazone / Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • Blog JUMP- Web Portal for Advancing Women in the Workplace
  jumpJUMP biedt vrouwen verzamelde tips, tricks en nieuws in verband met het realiseren van professionele aspiraties en steunt bedrijven die genderdiversiteit willen promoten binnen hun bestuur. Biedt verzamelde tips, tricks en nieuws in verband met carrièregroei, het oprichten van een onderneming, combinatie topfunctie-kinderen, rolmodellen,... Met databank van Belgische netwerken voor topvrouwen, en Forum JUMP, een netwerkinitiatief voor vrouwen.
  wat: website
  voor wie: bedrijfsbestuur en (kandidaat-) topvrouwen
  uitgegeven door:
  JUMP
 • M/V United: Database voor kandidaat-bestuurders
   Het Project M/V United overkoepelde een aantal initiatieven die de bestaande gender barrières moeten verlagen. Deze databank is bedoeld om de vijver van potentiële bestuurders te vergroten en vraag en aanbod van bestuurders op elkaar af te stemmen.
  wat: online databank
  voor wie: (kandidaat-) leden van bestuursraden
  uitgegeven door:GUBERNA (Het Instituut voor Bestuurders) en de
  VOKA Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland en Limburg
 • Werk maken van diversiteit: tips en tricks voor adviesraden- pdf (lokaal bestuur)
  werkmakenvandiversiteitInformatie en sensibilisering rond meerwaarde van m/v diversiteit in lokale adviesraden. Geen kant-en-klare handleiding maar wel eerste aanzet tot bewustwording, met tips en vormingsmodule met quiz.
  wat: brochure
  voor wie: adviesraden lokale besturen
  uitgegeven door:Provincie West-Vlaanderen
 • Good Practices in the Promotion of Female Entrepreneurship - pdf
   femaleentrepreneurshipOpsomming van maatregelen op nationaal of regionaal niveau om het ondernemerschap bij vrouwen te stimuleren en te steunen, met hun belangrijkste kenmerken, doelstellingen en contactgegeven.
  wat: informatiegids
  voor wie: vrouwelijke ondernemers, vrouwen met interesse in het ondernemerschap, ondernemersorganisaties
  uitgegeven door:
  European Commission
 • Evaluating Actions and Measures Promoting Female Entrepreneurship:
  A Guide - pdf

  {mosimage}Handleiding voor het evalueren van programma's/organisaties ter stimulering en steun van het vrouwelijk ondernemerschap.
  wat: methodiekenhandleiding
  voor wie: leiders van organisaties/programma's die het ondernemerschap bij vrouwen stimuleren en steunen
  uitgegeven door: European Commission

 Combinatie arbeid-gezin

 • Werk en ouderschap (+ addendum 2010 )
  wegwijsouderschapDeze brochure biedt een overzicht van alle verloven waar toekomstige ouders een beroep op kunnen doen. Ook worden de beschermingsmaatregelen voor vrouwelijke en mannelijke werknemers bij zwangerschap of adoptie voorgesteld. Daarnaast krijg je een kijk op de verschillende premies, uitkeringen en de opvangmogelijkheden bij werkhervatting.
  wat:
  brochure
  voor wie:
  werkgevers en werknemers
  uitgegeven door: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
 • Handleiding Anders Werken
  anderswerkenEindproduct van het project 'Anders Werken', dat wil informeren over het telewerken en de vooroordelen wegnemen. Tot op zekere hoogte geeft thuiswerken vaders en moeders de mogelijkheid om arbeid en gezin eenvoudiger te combineren.
  wat: handleiding
  voor wie: werknemers en werkgevers
  uitgegeven door:Markant vzw- CEZOV - Nito vzw
 • Gezinsvriendelijke bedrijven checklist - pdf
  gezinsvriendelijkebedrijvenMeet zelf hoe gezinsvriendelijk jouw bedrijf is. Deze checklist bestaat uit een bundeling vragen over thema’s die verband houden met de combinatie arbeid-gezin zoals de verlofregeling, de arbeidsorganisatie, de toepassing van tijdkrediet, de beschikbaarheid van ondersteunende diensten,…
  wat: checklist
  voor wie: werkgevers, werknemers, syndicaal afgevaardigden en -verantwoordelijken
  uitgegeven door:ACV
 •  De vliegende ondernemer / De vervangende ondernemer
  vliegendeondernemerVeel ondernemende vrouwen hebben een éénvrouwsbedrijf en zijn daardoor erg kwetsbaar. Als u als zaakvoerder gedwongen een tijdje vrij moet nemen of een opleiding wil volgen, kan er evenwel een Vliegende Ondernemer inspringen. De Vliegende Ondernemer doet op zelfstandige basis vervangingen bij collega-ondernemers.
  wat: website
  voor wie: ondernemers
  uitgegeven door: Markant vzw-CEZOV, Unizo en Zenito

 Sectorspecifiek

 • ICT - Diversiteit: een toegevoegde waarde - pdf
  ictdiversiteitNieuwe ICT brengen heel wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar ze creëren ook tal van kansen om bepaalde knelpunten op te lossen. Hoe kan ICT gebruikt worden om meer genderdiversiteit op de werkvloer te realiseren? Knelpunten en oplossingen worden aangereikt door middel van cases. wat: brochure
  voor wie: werkgevers
  uitgegeven door:Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
 • ICT- Rekrutering en plaatsing - pdf
  ict rekruteringplaatsingHoe kan u als interim- of VDAB-consulent(e) of als rekruteringsverantwoordelijke een bijdrage leveren tot een verhoging van het aantal vrouwen in ICT-beroepen? De tips in deze brochure helpen u alvast op weg.
  wat:
  brochure
  voor wie: uitzend- of VDAB-consulenten, personeelsdienst
  uitgegeven door: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
 • Handleiding: Werken met mannen en vrouwen in een gemengd team - pdf
  (kinderopvang)
  gemengdteamBeetje bij beetje vinden mannen de weg naar een job in de kinderopvang. Toch is deze sector nog steeds overwegend bezet door vrouwen. Het integreren van een mannelijke begeleider in een exclusief vrouwelijk team vraagt heel wat inspanningen van alle betrokkenen. Deze gids geeft tips en vormt een stap-voor-stap handleiding voor een vlotte integratie, met oefeningen.
  wat: brochure
  voor wie: werkgevers en hoofdbegeleiders kinderopvang
  uitgegeven door:VBJK 
 • Guidelines for gender equality programmes in science - pdf
  pragesIn deze handleiding worden good practices, tips en achtergrondinfo gegeven om vrouwelijke wetenschappers meer kansen te geven in wetenschaps- en technologische werkomgevingen.
  wat: handleiding
  voor wie:  researchers en management in universitaire, publieke en privé-sector
  uitgegeven door:EU- PRAGES , 2010

 Mobbing/ ongewenst seksueel gedrag 

 Andere

 • GenderBase
   Deze databank wil een overzicht bieden van alle bestaande vormingen in België rond de thema’s gender, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en gendermainstreaming. Het gaat hierbij om alle vormen van opleiding en met betrekking tot alle disciplines en thema’s.
  wat: databank
  voor wie: alle soorten organisaties (ondernemingen, overheidsinstellingen, vzw's,...)
  uitgegeven door:Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen