Politieke druk en wetgevende maatregelen boeken vooruitgang
Op weg naar gendergelijkheid in Europa? (2014)

Topvrouwen in Europese ondernemingen (2013)
Vrouwen in bestuursraden van Europese ondernemingen (2010)

Vrouwen in bestuursraden buiten Europa (2014)
Vrouwen in bestuursraden buiten Europa (2010)
Vrouwen in het dagelijks bestuur/ topmanagement (2010)

Vrouwen in financiële besluitvorming (2010)

Meer lezen
(Update: 30 maart 2016)

Politieke druk en wetgevende maatregelen maken het verschil (2010-2015)

Dankzij politieke druk, intensieve publieke debatten en wetgevende maatregelen is het percentage vrouwelijke bestuursleden in beursgenoteerde Europese bedrijven gestegen van 11.9% in oktober 2010 naar 22.7% in oktober 2015. België zit boven het Europese gemiddelde van 22.7% met 26% vrouwen in de bestuursraden.

Bron: Annual report on equality between women and men, 2015 -pdf

representationofwomen

boardsoflargelistedcompanies

Op weg naar gendergelijkheid in Europa? (2015) 

De Europese Commisie publiceerde in maart 2015 een factsheet over vrouwen in bestuursraden in Europese ondernemingen in oktober 2014. 

Bron: European Commission: Gender balance on corporate boards -pdf, 2015

genderbalancezone

genderbalancezone1

Het percentage vrouwen in de bestuursraden van Europese ondernemingen steeg van 18.6% in april 2014 naar 20.2% in oktober 2014. In vier van de 28 EU-landen - Frankrijk, Litouwen, Finland en Zweden was minstens een kwart van de bestuursleden een vrouw. Sinds oktober 2010 neemt het aantal vrouwen in de raden van bestuur toe met 2.1% per jaar. In oktober 2014 telde het aantal vrouwen aan de top in de ongeveer vijfduizend Europese beursgenoteerde bedrijven 20.2%.

changeintheshare

De laatste vier jaar hebben vooral ondernemingen in Frankrijk, Italië, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Slovenië hun aanwervingspolitiek aangepast om meer vrouwen te laten zetelen in de raden van bestuur.

Het gaat de goede kant op met vrouwen in de bedrijfswereld, maar er is nog veel werk aan de winkel. Tegen eind 2015 zou 30% van de top een vrouw moeten zijn en tegen 2020 40%. Bedrijven die binnen vijf jaar het quotum niet bereikt hebben, kunnen sancties verwachten. 

genderbalancezone2

Vrouwelijke CEO's zijn ook nog altijd dun gezaaid: slechts 3,3% van de ondernemingen in de EU wordt geleid door een vrouw. 

 

 

 

 Topvrouwen Europese ondernemingen (2013)

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2014 publiceerde de Europese Commissie een stand van zaken over de gelijkheid man-vrouw op arbeidsvlak in 2013.

europesecommissie2014 1 Bron: European Commission: Boosting equality between women and men in the EU -pdf, 2014

In de Europese lidstaten werkte in 2013 63% van de vrouwen en 75% van de mannen. De genderkloof is de laatste jaren kleiner geworden door het actieve beleid van de Commissie om de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt te verbeteren: meer vrouwen tot topfuncties te laten doorgroeien en de loonkloof tussen beide seksen te verkleinen. Omdat vooral vrouwen actief zijn in laagbetaalde beroepen, blijven ze minder verdienen dan mannen. Zelfs de jonge hoogopgeleide vrouwen van vandaag in topfuncties kunnen de kloof niet drastisch verminderen.

 

europesecommissie2014Topposities worden nog steeds gedomineerd door mannen. Niettemin is er een lichte stijging van het aantal vrouwen in bestuursraden: van 11,9% in oktober 2010 tot 17,8% in oktober 2013. Toch ziet het er niet naar uit dat de doelstelling van de Europese Commissie zal worden gehaald. De Commissie mikt immers op 40% vrouwen bij de niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen tegen 2020. Bovendien was slechts 3% van de CEO's in 2013 een vrouw.

Op Europees vlak is 30% van de Finse en Franse bestuursraden een vrouw, gevolgd door Letland(29%), Zweden(26%) en Nederland(25%). In Malta bekleedt niet meer dan 2% van de vrouwen een hoge functie, terwijl het gemiddelde van de EU28 18% bedraagt. België neemt de elfde positie in met 17% en scoort dus gemiddeld slechter dan de andere Europese lidstaten.  

europesecommissie2014 4

(Oktober 2013: De prestaties van de vijf beste landen zijn oranje gekleurd. De prestaties van de vijf slechtste landen zijn grijs gekleurd.) 

 Vrouwen in bestuursraden van Europese ondernemingen (2010)

De Europese Commissie verzamelt gegevens over de samenstelling van de bestuursraden van de 598 grootste bedrijven in Europa, per land. 

Bron: European Commission: Report on gender equality and business leadership -pdf, 2011

Het land met het grootste percentage vrouwen in bestuursraden is Noorwegen (bijna 40 %) waar quota (min. 40% vrouwelijke bestuursleden) gelden voor overheids- en beursgenoteerde privébedrijven. Ook Zweden en Finland doen het goed met ongeveer 26%, zonder quota voor privé-bedrijven. Ook Nederland doet het beter dan België met ongeveer 17 % vrouwen in de bestuursraden. België haalt ongeveer 11%.  Verrassend zijn de relatief hoge cijfers voor Letland, Slovakije en Roemenië (alledrie tussen 21% en 23). 

Landen die slechter scoren dan België zijn onder meer Italië, Luxemburg, Cyprus en Malta, met minder dan 5% vrouwen in de bestuursraden. 

Het European Professional Women’s Network houdt het aantal vrouwen bij in de raden van bestuur van de 334 Europese bedrijven met de grootste beurswaarden. Onderstaande grafiek geeft de percentages vrouwen weer in de raden van bestuur van deze bedrijven, en de evolutie sinds 2004.

Bron: BoardWomen Monitor -pdf. European Professional Women's Network, 2010. 

Sinds 2004 is de vrouwelijke aanwezigheid in bestuursraden merkbaar verhoogd. In 13 van de 17 onderzochte landen vond een stijging plaats sinds 2008.  Waar het gemiddelde Europese cijfer in 2004 nog 8% was, en in 2008 9,7%, is dat vandaag 11,7%. België doet het dus met zijn 11,1% net iets slechter dan de gemiddelde Europese score. 

 Vrouwen in bestuursraden buiten Europa (2014)

parity

Bron: 2014 Catalyst Census : Women Board Directors -pdf, 2015 

Ook in de andere werelddelen is er nog veel werk voor de boeg om gendergelijkheid in de bestuursraden te verwezenlijken. De Verenigde Staten en Canada zijn nog niet klaar voor genderquota omdat ze vinden dat het ingaat tegen het gelijkheidsprincipe. Australië is zich bewust van het probleem aan de top, maar wil eerst andere oplossingen zoeken zoals vb. het verbeteren van kinderopvang om doorstroming van vrouwen naar de top te bevorderen. In Azië scoort Japan traditioneel slecht inzake gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Shinzō Abe, de premier van Japan, toont zich ambitieus om de genderkloof te dichten. Sinds zijn aantreden in 2012 wil Abe de participatiegraad van vrouwen opkrikken en gelijke werkkansen creëren voor beide seksen.

  Vrouwen in bestuursraden van ondernemingen buiten Europa (2010)

 


Met gemiddeld 11,9% vrouwen in de bestuursraden scoort Europa wereldwijd het best. De regio Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft het kleinste aandeel vrouwen in het bedrijfsbeleid (3,2%). 

Bron: Corporate Women Directors International Report 2010: Accelerating Board Diversity Globally -pdf

VS: 15,7% 

Bron: Catalyst , 2010.

Japan: 1,4% 

Bron: Corporate Women Directors International, 2009

Rusland: 8%

Brazilië: 7%

China: 6%

India: 5% 

Bron: Women Matter 2010 -pdf, McKinsey & Company, 2010

 Vrouwen in het dagelijks bestuur / topmanagement (2010)

Wanneer het gaat om dagelijks bestuur en management, is er nog minder genderdiversiteit dan in de bestuursraden. In Noorwegen bijvoorbeeld, waar quota voor bestuursraden gelden, is het verschil groot: 37,9% van de leden van de bestuursraden en slechts 12% van de leden van het dagelijks bestuur zijn vrouwen. 

Bron: Women Matter 2010 - pdf 2,63 MB, McKinsey & Company, 2010

 Vrouwen in financiële besluitvorming (2010)

Ook bij de financiële besluitvorming blijken vrouwen sterk ondervertegenwoordigd. Bij alle centrale banken van de 27 EU-lidstaten staat nog steeds een man aan het hoofd en slechts 18% van de bestuursleden van diezelfde centrale banken zijn vrouwen.

Wereldwijd worden slechts 15,6% van de zetels in de bestuursraden van de 31 banken die tot de 2010 Fortune Global 200 (de 200 bedrijven met de grootste beurswaarde) behoren, bezet door vrouwen. Toch is dit een vooruitgang want in 2004 was dit cijfer nog 10,6%. Opmerkelijk: de helft van die 5% toename van vrouwelijke bestuursleden vond plaats in 2009 en 2010.  

Bron:

Women and men in decision-making: highlights (third quarter 2010). Europese Commissie, 2010.

Women Directors in Largest Banks in Fortune Global 200 - pdf . 2010 Corporate Women Directors International Report

 Meer lezen

Online:

In de RoSa-bibliotheek:

reportequalityeu actueelbeheer2 womeninbusiness