Vrouwen aan de top

Hoe komt het dat zo weinig vrouwen topfuncties bekleden? Waarom hebben we meer vrouwen nodig aan het roer van de bedrijfswereld? En wat zijn mogelijke oplossingen?

Hoe goed of slecht zijn vrouwen vertegenwoordigd aan de top? We gaan het na voor verschillende domeinen: van het bedrijfsleven tot de ambtenarij.

Welke juridische instrumenten bestaan er om de vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursraden van bedrijven te vergroten?

 Hoe goed of hoe slecht scoren andere landen voor genderdiversiteit in bestuursraden van bedrijven?