Politieke participatie

Gelijke deelname aan de politieke macht is een essentieel onderdeel van een evenwichtige samenleving. Hoe staat het vandaag met de politieke participatie van vrouwen op nationaal en internationaal niveau? Welke hindernissen ondervinden vrouwen en wat zijn de voordelen van een paritaire democratie?

Politieke participatie van vrouwen in België in cijfers.
Update: juli 2019

Sinds de invoering van het algemeen stemrecht op 27 maart 1948 hebben vrouwen en mannen gelijke politieke rechten. Optimisten onder ons meenden dan ook dat de grootste slag gewonnen was en dat de paritaire democratie een kwestie van tijd was. Vandaag is het begeerde evenwicht nog verre van een feit. Gelijke rechten, zo bleek maar weer eens, zijn geen garantie voor gelijke kansen. De pariteit heeft een duwtje nodig om haar over bepaalde drempels te halen.

Politieke participatie van vrouwen: een stand van zaken wereldwijd.
Update: juli 2019