Migratie en gender

Ondanks de evenredige m/v-verdeling is migratie geen genderneutraal fenomeen. Of de migrant een man of een vrouw is, heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen die betrokken is bij het migratieproces.

Update 5 december 2016

 In 2015 telde de United Nations Populations Division 244 miljoen internationale migranten, of een toename met 41% sinds 2000. Ongeveer de helft zijn vrouwen.

Update 18 april 2017

Dikwijls zijn vrouwelijke migranten de enige kostwinner in het gezin en is het geld dat ze naar huis sturen de enige bron van inkomsten voor de achterblijvende gezinsleden.

Update 22 maart 2017

In Europa, waar de vluchtelingenpopulatie voor 52% uit vrouwen en meisjes bestaat, zijn vele vrouwen op de vlucht voor genderspecifiek geweld.  Vrouwelijke vluchtelingen verdienen dat de gendergerelatieerde schending van hun rechten een expliciete reden tot bescherming vormt.

Update 15 maart 2016