Gender

 

Wat betekent het concept gender? Welke invloed heeft gender op ons leven? Hoe leiden genderconstructies tot sociale ongelijkheid?

Hoe ontstond het concept gender, welke rol speelt het feminisme hierin en hoe vormt 'gender' een instrument voor feministische actie?

Hoe universeel zijn gendernormen? Wat betekent het in Westerse en andere samenlevingen om man of vrouw te zijn? En door welke sociaal-culturele factoren veranderen gendernormen?

Via gender mainstreaming proberen overheden en organisaties, naast hun gelijkekansenbeleid, nefaste genderverhoudingen te wijzigen.