Gelijkekansenbeleid

Hoe is het gelijkekansenbeleid in België op de verschillende beleidsniveaus gestructureerd?

VN-Vrouwen, de entiteit voor gendergelijkheid van de Verenigde Naties, is van start gegaan in januari 2011. Het is ontstaan uit een fusie van diverse VN-organen en is opgericht om versnippering van activiteiten en middelen te voorkomen.

Wat doet het Europese beleidsniveau voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen? We belichten kort het werk van de twee hoofdrolspelers: de Europese Unie en de Raad van Europa.