Arbeid - zorg problematiek

arbeid zorg

De evenwichtige combinatie arbeid-zorg is een van de uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Door het groeiend aantal tweeverdieners wordt de combinatie tussen beide levenssferen voor heel wat gezinnen problematisch. 

vlaamse cijfers over arbeid - zorg

Hoe combineert de Vlaming buitenshuis werken en zorgtaken thuis ? Wat zijn de verschillen tussen vrouwen en mannen? Feiten en cijfers op een rijtje.

Update: 5 augustus 2016

arbeid - zorg mogelijkheden

Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof op. Een maandje ouderschapsverlof om de grote vakantie te overbruggen, behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Bekijk hier waar je recht op hebt. 

arbeid - zorg wereldwijd

Ook op wereldschaal dragen vrouwen de grootste verantwoordelijkheid voor zorgtaken. De combinatie arbeid-zorg vraagt wereldwijd om specifieke oplossingen. We bekijken problemen waar vrouwen uit het zuiden mee geconfronteerd worden.