fotoglgwarchief 011

In het voorjaar van 2017 zijn de archieven van RoSa en AVG-Carhif samengebracht in het AVG-Carhif. Door al het unieke archiefmateriaal van de vrouwenschiedenis en de vrouwenbeweging op één plek te verzamelen, vergroten we de toegankelijkheid voor historisch onderzoek en voorkomen we versnippering van archiefcollecties.

De ontsloten archieven zijn voortaan op aanvraag raadpleegbaar bij het AVG-Carhif.  

RoSa's archieven stammen hoofdzakelijk uit de periode van net vóór & tijdens de tweede feministische golf. Naast de archieven van enkele vrouwenorganisaties vindt u bij ons ook heel wat persoonsarchieven terug. Het betreft hier geëngageerde individuen die zich jarenlang hebben ingezet voor de vrouwenbeweging.

De archieven

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare archieven:

Aanvullende gegevens