Arbeid - zorg problematiek

Arbeid - zorg

arbeid zorg

De evenwichtige combinatie arbeid-zorg is een van de uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Door het groeiend aantal tweeverdieners wordt de combinatie tussen beide levenssferen voor heel wat gezinnen problematisch. 

Vlaamse cijfers over arbeid-zorg

vlaamse cijfers over arbeid - zorg

Hoe wordt de combinatie arbeid-zorg in Vlaanderen aangepakt?
De feiten en cijfers op een rijtje.

laatste update: augustus 2014

Combinatie arbeid - zorg: mogelijkheden

arbeid - zorg mogelijkheden

Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof op. Een maandje ouderschapsverlof om de grote vakantie te overbruggen, behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Bekijk hier waar je recht op hebt. 

Arbeid - zorg wereldwijd

arbeid - zorg wereldwijd

Ook op wereldschaal dragen vrouwen de grootste verantwoordelijkheid voor zorgtaken. De combinatie arbeid-zorg vraagt wereldwijd om specifieke oplossingen. We bekijken problemen waar vrouwen uit het zuiden mee geconfronteerd worden.

Meer artikelen...

  1. Meer over arbeid - zorg